Regnvand - hvor gør vi af det ?

 

Får du uønskede oversvømmelser, i forbindelser med de kraftige regn skyld vi har oplevet de seneste år?

Der er flere løsnings muligheder: Faskine (både over og under jordoverfladen) Overløbsbassin, Opsamling til Genbrug, Regnvandsbed.

Jeg har udarbejdet forskellige løsninger på vores egen grund i Allerød, samt erfaring med etablering af anlæg til regnvandsopsamling til brug i vaskemaskine og toilet.  Nogle kommuner giver tilslutningsafgiften tilbage, hvis man afkobler sit regnvand (ca. 22.000) fra det offfentlige kloaknet. Spørg din kommune.

Denne brochure fra  DGK, de grønne kloakentreprenører indeholder yderligere inspiration til løsning af problemerne med regnvand