Indkørsler

 

I mange opbygges bære- laget af  knuste sten, som kan rumme 20-25% vand, uden miste bæreevnen. Dette modvirker også  at der sker frost hævninger.

Her er skematisk tegning af bærelagets opbygning,    samt tegning af  indkørsel med afvanding

Denne brochure fra  DGK, de grønne kloakentreprenører indeholder ydereligere inspiration til løsning af problemerne med regnvand.