Belægninger

Belægninger bruges i mange sammenhænge, som terrasse, indkørsler, gangstier m.m. Belægningerne udføres hovedsagelig i støbte sten/fliser med eller uden ilægning af natursten.